Tọa đàm Thanh niên 4.0 (12/09/2018)

  xTour xuyên Việt “Thanh niên 4.0” tổ chức Tọa đàm Thanh niên 4.0 tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. [13/9/2018]

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẫn (20/04/2017)

Đồng chí Lê Duẩn sinh ngày 07-4-1907 ở làng Bích La, xã Triệu Đồng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Xuất thân từ một gia đình lao động, có truyền thống yêu nước, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc đi theo con đường cách mạng vồ sàn.

1

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn