SỐ HIỆU

NỘI QUY

TRÍCH YẾU


 Nội quy sử dụng phòng học, phòng vẽ.

 Nội quy quy định sử dụng phòng học, phòng vẽ.


 Nội quy nhà khách

 Nội quy sử dụng nhà khách của trường ĐHXD Miền Tây dành cho các giảng viên thỉnh giảng và khách của Trường.

   Nội quy quản lý và sử dụng nhà công vụ  Nội quy sử dụng nhà công vụ của trường ĐHXD Miền Tây dành cho cán bộ, viên chức đang phục vụ tại Trường. 


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn