SỐ HIỆU

QUY CHẾ

TRÍCH YẾU


 Quy chế sử dụng điện

 Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHXDMT ngày /4/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Miền Tây.Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn