Đang online: 57

Số lượt truy cập: 5789530

Công đoàn Bộ phận Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ về nguồn tại Trà Vinh
Ngày 19/5/2018, Công đoàn Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức cho các công đoàn viên về nguồn tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện Long Đức, tỉnh Trà Vinh và di tích hồ Vũng Linh ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ tham quan đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Long Đức, Trà Vinh.
Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ tham quan di tich hồ Vũng Linh, Vũng Liêm, Vĩnh Long.

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn