Đang online: 114

Số lượt truy cập: 5797338

Văn bản Công đoàn trường

SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA TRƯỜNG

TRÍCH YẾU

48/QĐ-CĐĐHXDMT

Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn trường

 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn trường Đại học xây dựng Miền Tây


   Quy trình chi tiêu đối với Công đoàn bộ phận  Quy trình chi tiêu đối với Công đoàn bộ phận
 287/QĐ-CĐXD Quyết định công nhận ban chấp hành CĐCS  Quyết định công nhận ban chấp hành CĐCS Trường ĐHXD Miền Tây nhiệm kỳ 2017-2022
90/QĐ-CĐCS Quy chế làm việc của BCH CĐCS  Quy chế làm việc của BCH CĐCS Trường ĐHXD Miền Tây nhiệm kỳ 2017-2022

 QĐ Thành lập BCH các CĐBP   Quyết định thành lập BCH các Công đoàn bộ phận
   Phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022  
  Phân công nhiệm vụ uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Khoá XVI, nhiệm kỳ 2017-2022  
  CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
 

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn