Đang online: 114

Số lượt truy cập: 17192851

Văn bản Công đoàn trường

SỐ HIỆU

VĂN BẢN
CỦA TRƯỜNG

TRÍCH YẾU

48/QĐ-CĐĐHXDMT

Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn trường

 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn trường Đại học xây dựng Miền Tây


   Quy trình chi tiêu đối với Công đoàn bộ phận  Quy trình chi tiêu đối với Công đoàn bộ phận
 287/QĐ-CĐXD Quyết định công nhận ban chấp hành CĐCS  Quyết định công nhận ban chấp hành CĐCS Trường ĐHXD Miền Tây nhiệm kỳ 2017-2022
90/QĐ-CĐCS Quy chế làm việc của BCH CĐCS  Quy chế làm việc của BCH CĐCS Trường ĐHXD Miền Tây nhiệm kỳ 2017-2022

 QĐ Thành lập BCH các CĐBP   Quyết định thành lập BCH các Công đoàn bộ phận
   Phân công nhiệm vụ BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022  
  Phân công nhiệm vụ uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Khoá XVI, nhiệm kỳ 2017-2022  
  CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
 


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn