Đang online: 111

Số lượt truy cập: 5797334

Biểu mẫu Công đoàn

SỐ HIỆU

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

 C32 – HD
 Đề nghị tạm ứng  Mẫu đề nghị tạm ứng tiền Công đoàn
 C37 - HD   Đề nghị thanh toán  Mẫu đề nghị thanh toán tiền Công đoàn
 C33-BB   Thanh toán tạm ứng  Mẫu đề thanh toán tiền tạm ứng Công đoàn
   Bảng kê chứng từ thanh toán  Trường hợp công đoàn bộ phận không tạm ứng kinh phí hoạt động
 C11 - TLĐ  Phiếu thăm hỏi Đoàn viên
 Mẫu phiếu thăm hỏi Đoàn viên
   Danh sách thu tiền quỹ đồng nghiệp
 Mẫu lập danh sách thu tiền quỹ đồng nghiệp
 Mẫu số S13-H  Sổ theo dõi tạm ứng
 Mẫu lập sổ theo dõi tạm ứng
 Mẫu S81-TLĐ  Sổ thu Đoàn phí
 Mẫu lập sổ thu Đoàn phí

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn