Kiến trúc xanh và các giải thưởng kiến trúc trong nước

Cả ngày thứ 2, 14/04/2017, toàn bộ Giảng viên và Sinh viên Kiến trúc Trường Đại học xây dựng Miền Tây đã tham dự nói chuyện chuyên đề Kiến trúc xanh và các giải thưởng Kiến trúc trong nước do Trường kết hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức. Buổi nói chuyện đã cập nhật các xu hướng kiến trúc của thời đại và nâng cao kiến thức cho toàn bộ Giảng viên và Sinh viên Kiến trúc toàn trường.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn