Biểu Mẫu (Dành cho Sinh viên)

 STT NỘI DUNG BIỂU MẪU MẪU SỐ TẢI VỀ 
1  PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
01
2  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ 02KT
3  ĐƠN XIN THAY ĐỒI ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
03KT
4 GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ
04KT
5  PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ
05
6  ĐƠN XIN TẠM DỪNG LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
07
7  ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
08
8  BIÊN BẢN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ


9  BIÊN BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KIẾN TRÚC SƯ
10  ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC XÉT TỐT NGHIỆP

11  PHIẾU ĐÁNH GIÁ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

12 PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA TIỂU BAN SƠ KHẢO

13  PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn