KHOA KIẾN TRÚC

STT

Họ & Tên

Chức danh

Học vị

Môn giảng dạy

1ThS.KTS. Ngô Hồng Năng
ngohongnang@gmail.com

Trưởng Khoa

NCS

 Hình họa và vẽ kỹ thuật
 Cấu tạo kiến trúc  
 Thiết kế kiến trúc
 
 Rèn họa viên kiến trúc
 Thực tập nghề nghiệp KT 
 Kiến trúc nhập môn 
 Tin học chuyên ngành KT 1 
 Đồ án kiến trúc
2

KTS. Phạm Phi Phượng
phiphuongarc@gmail.com

 Phó Trưởng Khoa NSC  Hình họa và vẽ kỹ thuật 

 Cấu tạo kiến trúc


 Thiết kế kiến trúc
 

 Rèn họa viên kiến trúc
 

 Thực tập nghề nghiệp KT
 

 Đồ án kiến trúc

3


ThS.KTS. Nguyễn Thị Tâm Đan
dannguyen79@yahoo.com

Trưởng 
Bộ môn
Kiến Trúc

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 Hình họa và vẽ kỹ thuật 
 Cấu tạo kiến trúc
 
 Thiết kế kiến trúc 
 Rèn họa viên kiến trúc 
 Thực tập nghề nghiệp KT 
 Tin học chuyên ngành KT 2
 Đồ án kiến trúc

4ThS.KTS. Huỳnh Thị Hồng Thúy
hhthuy77@gmail.com

Giảng viên

Thạc sĩ Quy hoạch

 Hình họa và vẽ kỹ thuật 
 Cấu tạo kiến trúc
 Thiết kế kiến trúc 
 Rèn họa viên kiến trúc
 Thực tập nghề nghiệp KT
 Đồ án kiến trúc 

5KTS. Nguyễn Văn Thu
thumientay@gmail.com

Giảng viên

Cao học

 Hình họa và vẽ kỹ thuật 
 Cấu tạo kiến trúc 
 Thiết kế kiến trúc 
 Rèn họa viên kiến trúc
 Thực tập nghề nghiệp KT 

6KTS. Võ Thị Lệ Thi
thifancifan@yahoo.com

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến trúc sư

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc


 Thiết kế kiến trúc


 Rèn họa viên kiến trúc

 
 Thực tập nghề nghiệp KT
               
 Đồ án kiến trúc

7KTS. Hoàng Hoa Thủy Tiên
hoathuytien181vl@gmail.com

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến trúc sư

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc


 Thiết kế kiến trúc


 Rèn họa viên kiến trúc


 Thực tập nghề nghiệp KT


 L.sử KT VN & Phương đông


 Đồ án kiến trúc

8KTS.Trương Văn Minh Riêng
truongvan_minhrieng@yahoo.com

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến trúc sư

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc

 Thiết kế kiến trúc
 

 Rèn họa viên kiến trúc
 

 Thực tập nghề nghiệp KT
 

 Nguyên lý TK dân dụng

 Đồ án kiến trúc

9KTS. Hà Xuân Thanh Tâm
haxuanthanhtam@gmail.com

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến trúc sư

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc

 Thiết kế kiến trúc

 Rèn họa viên kiến trúc

 Thực tập nghề nghiệp KT
 

 Đồ án kiến trúc

10KTS. Nguyễn Thanh Xuân Yến
nguyenthanhxuanyen@gmail.com

Giảng viên

Cao học

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc

 Thiết kế kiến trúc

 Rèn họa viên kiến trúc
 
 Thực tập nghề nghiệp KT
 

 Đồ án kiến trúc

11KTS. Trần Thị Thùy Trang
Trantrang313@gmail.com

Giảng viên

Cao học

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc

 Thiết kế kiến trúc

 Rèn họa viên kiến trúc

 Thực tập nghề nghiệp KT
 Đồ án kiến trúc 

12KTS. Đỗ Duy Khang
doduykhangarchitect@gmail.com

Giảng viên

Cao học

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc

 Thiết kế kiến trúc
 

 Rèn họa viên kiến trúc

 Thực tập nghề nghiệp KT

 Tin học chuyên ngành KT1

 Kiến trúc đương đại thế giới

 Đồ án kiến trúc

13KTS. Lê Tùng Diễm Thi
sid3870@yahoo.com

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến Trúc Sư

 Vẽ kỹ thuật

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc

 Thiết kế kiến trúc

 Rèn họa viên kiến trúc

 Thực tập nghề nghiệp KT

 Đồ án kiến trúc

14KTS. Lưu Khánh Quang
quangluukts88@gmail.com

Giảng viên

Cao học

 Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc

 Thiết kế kiến trúc

 Rèn họa viên kiến trúc

 Thực tập nghề nghiệp KT

 Đồ án kiến trúc
 15  

KTS. Mai Thanh Bình
arcmai90@gmail.com

Giảng viên  Cao học  Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc
 
 Thiết kế kiến trúc

 Rèn họa viên kiến trúc

 Thực tập nghề nghiệp KT

 Đồ án kiến trúc

 16

KTS. Huỳnh Thị Kim Loan
kimloan2mv@gmail.com
 
   Giảng viên  Cao học  Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Cấu tạo kiến trúc

 Thiết kế kiến trúc

 Rèn họa viên kiến trúc

 Thực tập nghề nghiệp KT

 Đồ án kiến trúc

 17

ThS. Huỳnh Trọng Nhân
huynhnhancien@gmail.com

Trưởng
Bộ môn
Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình  Hình họa và vẽ kỹ thuật

 Lịch sử đô thị

18

KTS. Tô Khắc Đăng Khoa
khacdangkhoato@gmail.com
Giảng viên Cao học
 Hình họa và vẽ kỹ thuật
 Rèn họa viên kiến trúc
 Thực tập nghề nghiệp KT
19 

KTS. Đoàn Ngọc Khánh Đạt
khanhdat2304@gmail.com
Giảng viên
 Cao học  Hình họa và vẽ kỹ thuật
 Rèn họa viên kiến trúc
 Thực tập nghề nghiệp KT
20   

KTS. Nguyễn Thị Kim Quy
kimquy32@gmail.com

 Giảng viên  Cao học  Hình họa và vẽ kỹ thuật
 Rèn họa viên kiến trúc
 Thực tập nghề nghiệp KT

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com