KHOA KIẾN TRÚC

STT

Họ & Tên

Chức danh

Học vị

Môn giảng dạy

1ThS.KTS. Ngô Hồng Năng
ngohongnang@mtu.edu.vn

Trưởng Khoa

NCS

 - Kiến trúc nhập môn

 - Tin học chuyên ngành 1

 - Cấu tạo kiến trúc 3

 - Đồ án kiến trúc
2

KTS. Phạm Phi Phượng
phamphiphuong@mtu.edu.vn

 Phó Trưởng Khoa NSC  - Hình học và vẽ kỹ thuật

 - Cấu tạo kiến trúc

 - Thiết kế kiến trúc

 - Đồ án kiến trúc

3


ThS.KTS. Nguyễn Thị Tâm Đan
nguyenthitamdan@mtu.edu.vn

Trưởng 
Bộ môn
Kiến Trúc

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 - Cấu tạo kiến trúc 1, 2

 - Tin học chuyên ngành KT 2

 - Đề cương tốt nghiệp

 - Đồ án kiến trúc

4ThS.KTS. Huỳnh Thị Hồng Thúy
huynhthihongthuy@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ Quy hoạch

 - Lịch sử kiến trúc và phát triển đô thị

 - Hình học họa hình

 - Vẽ Kỹ Thuật

 - Đồ án tốt nghiệp
 

5KTS. Nguyễn Văn Thu
nguyenvanthu@mtu.edu.vn

Giảng viên

Cao học

 - Cấu tạo kiến trúc

 - Quản lý quy hoạch đô thị

 - Thiết kế kiến trúc
 

6ThS.KTS. Võ Thị Lệ Thi
vothilethi@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến trúc sư

 - Hình học họa hình

 - Cấu tạo kiến trúc 1

 - Chuyên đề công trình nghỉ dưỡng

 - Đồ án tốt nghiệp

7KTS. Hoàng Hoa Thủy Tiên
hoanghoathuytien@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến trúc sư

 - Lịch sử kiến trúc Việt Nam và Phương Đông

 - Hình học họa hình

 - Phân tích kiến trúc

 - Đồ án tốt nghiệp

8ThS.KTS.Trương Văn Minh Riêng
truongvanminhrieng@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến trúc sư

 - Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở

 - Nguyên lý thiết kế công trình công cộng

 - Hình học họa hình

 - Đồ án tốt nghiệp

9KTS. Hà Xuân Thanh Tâm
haxuanthanhtam@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến trúc sư

 - Không gian nhịp lớn

 - Tin học chuyên ngành kiến trúc 1

 - Cấu tạo kiến trúc 1

 - Đồ án tốt nghiệp

10KTS. Nguyễn Thanh Xuân Yến
nguyenthanhxuanyen@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ

 - Cấu tạo kiến trúc 1

 - Bảo tồn trùng tu công trình kiến trúc

 - Lịch sử kiến trúc Phương Đông và Việt Nam

11ThS.KTS. Trần Thị Thùy Trang
tranthithuytrang@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ

 - Chuyên đề Kiến trúc – Công trình hành chính

 - Kiến trúc nhiệt đới

 - Vật lý kiến trúc 1

 - Đồ án tốt nghiệp 

12ThS.KTS. Đỗ Duy Khang
doduykhang@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ

 - Chuyên đề công trình văn hóa

 - Chuyên đề không gian trưng bày

 - Hội họa 1

 - Đồ án tốt nghiệp

13ThS.KTS. Lê Tùng Diễm Thi
letungdiemthi@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ,
Kiến Trúc Sư

 - Chuyên đề công trình Giáo dục

 - Chuyên đề công trình Y tế

 - Không gian khán phòng

 - Đồ án tốt nghiệp

14ThS.KTS. Lưu Khánh Quang
luukhanhquang@mtu.edu.vn

Giảng viên

Thạc sĩ

 - Nhà cao tầng

 - Chuyên đề kiến trúc – Công trình thương mại

 - Cấu tạo kiến trúc

 - Đồ án tốt nghiệp
 15  

Ths.KTS. Mai Thanh Bình
maithanhbinh@mtu.edu.vn

Giảng viên  Thạc sĩ  - Hình hoạ và vẽ kỹ thuật

 - Lý thuyết quy hoạch đô thị

 - Quản lý công trình nhà ở nhỏ
 16

ThS.KTS. Huỳnh Thị Kim Loan
huynhthikimloan@mtu.edu.vn 
   Giảng viên Thạc sĩ  - Địa lý kinh tế và dân cư

 - Vẽ kỹ thuật

 - Nguyên lí thiết kế kiến trúc công nghiệp
 17

ThS. Huỳnh Trọng Nhân
huynhnhancien@mtu.edu.vn

Trưởng bộ môn Quản lý đô thị Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình  -  Hệ thống thông tin địa lý

 - Quản lý quy hoạch đô thị

 - Quản lý đất đai đô thị

 - Quản lý hạ tầng kỹ thuật 1

18

ThS.KTS. Tô Khắc Đăng Khoa
tokhacdangkhoa@mtu.edu.vn
Giảng viên Thạc sĩ  - Vẽ kỹ thuật

 - Cấu tạo kiến trúc 1

 - Xã hội học đô thị
 19
ThS.KTS. Lê Hồ Tuyết Ngân
lohotuyetngan@mtu.edu.vn 
Giảng viên
Thạc sĩ
 - Lịch sử kiến trúc Phương Tây

 - Kiến trúc đương đại nước ngoài

 - Nguyên lý thiết kế kiến trúc

 - Đồ án tốt nghiệp
 20  
KTS. Lê Hoàng Thiên Long
lehoangthienlong@mtu.edu.vn
Giảng viên
Thạc sĩ
  - Vật liệu kiến trúc và thiết kế đô thị
  - Quy hoạch chiến lược
  - Quản lý công trình công cộng

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn