KHOA KIẾN TRÚC
Địa chỉ liên hệ: 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 


I. NHÂN SỰ

 
Phụ trách Khoa
NGÔ HỒNG NĂNG
 
 
Phó Trưởng khoa
PHẠM PHI PHƯỢNG
 Trưởng BM Quản lý đô thị
HUỲNH TRỌNG NHÂN
 

Trưởng BM Kiến trúc
NGUYỄN THỊ TÂM ĐAN
 

Trưởng BM Quy hoạch
NGÔ HỒNG NĂNG


1. Bộ môn Quy hoạch

 TT  Họ & Tên  Chức vụ  Trình độ chuyên môn Số điện thoại Email

 1

 Ngô Hồng Năng

Trưởng Bộ môn

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0918 357 035

 ngohongnang@mtu.edu.vn 

 2

 Phan Tấn Thọ

GĐTTTVXD

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 

 phantantho@mtu.edu.vn

 3

 Huỳnh Thị Hồng Thúy

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0989 756 769

 huynhthihongthuy@mtu.edu.vn

 4

 Đỗ Duy Thịnh

Giảng viên

 Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 doduythinh@mtu.edu.vn

5

 Lê Hoàng Thiên Long

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0766 715 929 

 lehoangthienlong@mtu.edu.vn


2. Bộ môn Kiến trúc

 TT  Họ & Tên  Chức vụ  Trình độ chuyên môn Số điện thoại Email

 1

 Nguyễn Thị Tâm Đan

Trưởng Bộ môn

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0918 357 035

 nguyenthitamdan@mtu.edu.vn 

 2

 Ngô Doãn Đức

Giảng viên

Tiến sĩ, Kiến trúc sư

 


 3

 Võ Thị Lệ Thi

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0939 848 885

 vothilethi@mtu.edu.vn

 4

 Phạm Phi Phượng

Giảng viên

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 phamphiphuong@mtu.edu.vn

5

 Hoàng Hoa Thủy Tiên

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0388 688 701

 hoanghoathuytien@mtu.edu.vn

6

 Trương Văn Minh Riêng

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0919 264 969

 truongvanminhrieng@mtu.edu.vn

7

 Hà Xuân Thanh Tâm

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0932 881 309 

 haxuanthanhtam@mtu.edu.vn

8

 Nguyễn Thanh Xuân Yến

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0776 857 985

 nguyenthanhxuanyen@mtu.edu.vn

9

 Trần Thị Thùy Trang

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0775 857 801

 tranthithuytrang@mtu.edu.vn

10

 Đỗ Duy Khang

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0909 272 394

 doduykhang@mtu.edu.vn

11

 Lê Tùng Diễm Thi

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0939 830 895 

 letungdiemthi@mtu.edu.vn

12

 Lưu Khánh Quang

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0933 068 978 

 luukhanhquang@mtu.edu.vn

13

 Huỳnh Thị Kim Loan

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0389 942 881 

 huynhthikimloan@mtu.edu.vn

14

 Lê Hồ Tuyết Ngân

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0939 920 227 

 lehotuyetngan@mtu.edu.vn

15

 Nguyễn Tiến Đạt

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0916 801 335

 nguyentiendat@mtu.edu.vn3. Bộ môn Quản lý Đô thị

 TT  Họ & Tên  Chức vụ  Trình độ chuyên môn Số điện thoại Email

 1

 Huỳnh Trọng Nhân

Trưởng Bộ môn

Nghiên cứu sinh, Thạc sĩ, Kiến trúc sư

0918 357 035

 huynhtrongnhan@mtu.edu.vn 

 2

 Nguyễn Văn Chiếu

Phó Hiệu trưởng

 

 nguyenvanchieu@mtu.edu.vn

 3

 Nguyễn Văn Thu

Giảng viên

Thạc sĩ, Kiến trúc sư

 nguyenvanthu@mtu.edu.vn

Tập thể Khoa Kiến trúc


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2022  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270) 3 825 903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn