Đang online: 1006

Số lượt truy cập: 9339391


CHI BỘ HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

  TT  HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
  1   Nguyễn Văn Xuân  Bí thư Đảng ủy
  2   Phạm Hồng Thái  UVBCH Đảng ủy - Bí thư
  3   Lưu Văn Vĩnh  Phó Bí thư
  4   Nguyễn Văn Trung  Chi ủy viên
  5   Nguyễn Viết Khánh  Đảng viên
  6   Phan Thị Thu Trang  Đảng viên
  7   Đặng Văn Tiến  Đảng viên
  8   Đoàn Văn Đẹt  Đảng viên
  9   Võ Quốc Cường  Đảng viên
  10  Nguyễn Thành Được  Đảng viên
  11  Quách Thị Hồng  Đảng viên
  12  Bùi Thái Trung  Đảng viên
  13  Phạm Duy   Đảng viên
  14  Đặng Thị Hoa Phượng  Đảng viên
  15  Nguyễn Công Danh  Đảng viên
  16  Trần Thị Hường  Đảng viên


CHI BỘ ĐÀO TẠO

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Huỳnh Quốc Huy  UVBCH Đảng ủy - Bí thư

2   Nguyễn Văn Hoàn  Phó Bí thư
  3   Trương Công Hào  Chi ủy viên
  4   Trịnh Công Luận  Chi ủy viên
  5   Nguyễn Thị Ngọc Hạnh  Chi ủy viên
  6   Đỗ Thị Ngọc Mai  Đảng viên
  7   Dương Thanh Tòng  Đảng viên
  8   Huỳnh Phước Minh  Đảng viên
  9   Đặng Thị Dung  Đảng viên
  10   Nguyễn Cao Phong   Đảng viên
  11   Hồ Lê Thanh Phương  Đảng viên
  12   Nguyễn Kim Thảo  Đảng viên
  13   Phạm Duy Quân  Đảng viên
  14   Hà Xuân Thanh  Đảng viên
  15   Lương Phước Thuận  Đảng viên
  16   Trần Thị Hồng Nhung  Đảng viên
  17   Lương Thị Ngọc Diễm  Đảng viên
  18   Nguyễn Hoàng Phương  Đảng viên
  19   Nguyễn Ngọc Linh  Đảng viên
  20   Nguyễn Công Luận  Đảng viên
  21   Bùi Chí Hải  Đảng viên
  22   Nguyễn Ngọc Minh Thông  Đảng viên
  23   Nguyễn Quốc Hậu  Đảng viên
  24   Bùi Minh Tiến  Đảng viên
  25   Ngô Quốc Thanh  Đảng viên
   26    Trần Lê Vĩnh Trà  Đảng viên


CHI BỘ QUẢN LÝ SINH VIÊN

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Nguyễn Quý Đông  Bí thư
  2   Nguyễn Văn Sau  Phó Bí thư
  3  Hoàng Thị Yến Phương  Chi ủy viên
  4   Lê Hiến Chương  UVBCH Đảng ủy
  5   Trương Hoàng Phiếu  Đảng viên
  6   Nguyễn Thị Hồng Cúc  Đảng viên
  7    Lê Thị Thu Hiền  Đảng viên
  8   Nguyễn Minh Giang  Đảng viên
  9   Cao Trương Nhu Giang  Đảng viên
  10   Lê Phương Thảo  Đảng viên
  11  Trương Ngọc Hân  Đảng viên
  12   Nguyễn Nhựt Tân  Đảng viên
  13   Nguyễn Quế Anh  Đảng viên 


CHI BỘ KHOA KIẾN TRÚC - HẠ TẦNG

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Ngô Hồng Năng  Bí thư
  2   Đinh Hoài Luân  Phó Bí thư
  3  Trần Thị Thùy Trang  Chi ủy viên
  4   Trương Công Bằng  UVBCH Đảng ủy
  5   Nguyễn Thị Tâm Đan  Đảng viên
  6   Trần Thanh Thảo  Đảng viên
  7   Nguyễn Đạt Phương  Đảng viên
  8   Nguyễn Văn Chu  Đảng viên
  9   Ngô Văn Thức  Đảng viên
  10   Phan Ngọc Tường Vy  Đảng viên
  11   Hà Xuân Thanh Tâm  Đảng viên
  12   Võ Bá Huy  Đảng viên
  13   Nguyễn Thanh Xuân Yến  Đảng viên 
  14   Võ Thị Lệ Thi  Đảng viên 
  15   Huỳnh Thị Kim Loan  Đảng viên 
  16   Phan Tấn Thọ
 Đảng viên
   17    Nguyễn Văn Tho  Đảng viên
  18   Huỳnh Thị Kim Loan  Đảng viênCHI BỘ KHOA XÂY DỰNG

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1  Thạch Sôm Sô Hoách  Bí thư
  2  Trương Quốc Khang  Phó Bí thư
  3  Trương Văn Bằng  Chi ủy viên
  4   Lâm Văn Ánh  Đảng viên
  5   Đặng Hữu Lợi  Đảng viên
  6   Phạm Hồng Hạnh  Đảng viên
  7   Lê Quốc Tiến  Đảng viên
  8   Lê Trọng Long  Đảng viên
  9   Cao Văn Tuấn  Đảng viên
  10   Trần Thị Ngọc Hoa  Đảng viên
  11   Nguyễn Kinh Ngoan  Đảng viên
  12   Trần Thị Mỹ Hạnh  Đảng viên
  13   Trương Mỹ Phẩm  Đảng viên
  14   Đặng Văn Hợi  Đảng viên
  15   Lâm Ngọc Quí  Đảng viên
  16   Nguyễn Văn Tri  Đảng viên
  17   Lê Tiến Nghĩa  Đảng viên
  18   Lê Hoài Bảo  Đảng viên
  19   Phạm Quang Vĩnh  Đảng viên
  20   Đỗ Trọng Nghĩa  Đảng viên


CHI BỘ KHOA CƠ BẢN - NGOẠI NGỮ

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Lương Hoàng Hên  Bí thư
  2  Nguyễn Thị Anh Đào  Phó Bí thư
  3   Nguyễn Thị Kim Hiếu  Chi ủy viên
  4   Lê Tấn Truyền  Phó bí thư Đảng ủy
  5   Nguyễn Minh Đức  Đảng viên
  6   Nguyễn Văn Mười  Đảng viên
  7   Nguyễn Quyết Thắng  Đảng viên
  8   Hoàng Công Thiện  Đảng viên
  9   Huỳnh Minh Đáng  Đảng viên
  10   Lương Phước Toàn  Đảng viên


CHI BỘ KHOA CHÍNH TRỊ - KINH TẾ

  TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
  1   Trương Thị Hồng Nga  Bí thư
  2   Nguyễn Chính Nghĩa  Phó Bí thư
  3   Võ Thị Vân Na  Chi ủy viên
  4  Nguyễn Hồng Hải  UVTV Đảng ủy
  5  Trịnh Thị Thanh Hương  UVBCH Đảng ủy
  6  Nguyễn Thị Ngọc Thu  Đảng viên
  7   Nguyễn Thị Phượng  Đảng viên
  8   Nguyễn Thị Trang  Đảng viên
  9   Huỳnh Kim Thừa  Đảng viên
  10   Phan Ngọc Nhã  Đảng viên
  11   Nguyễn Thị Thúy Kiều  Đảng viên
  12   Lý Thị Ngọc Sương  Đảng viên
  13   Dương Thị Kim Soa  Đảng viên
  14   Lê Phương Anh Võ  Đảng viên   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn