Đang online: 39

Số lượt truy cập: 17202079

Biểu mẫu dành cho Sinh viên

STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1     Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp - Trình độ ĐH  Dùng đăng ký làm đồ án tốt nghiệp
2     Đơn xét công nhận tốt nghiệp (hệ tín chỉ) - Trình độ ĐH  Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
2     Phiếu đăng ký học phần  Dành cho sinh viên đăng ký học phần
3     Phiếu đề nghị rút học phần đã đăng ký  Dành cho sinh viên hủy học phần đã đăng ký
4     Phiếu đăng ký học phần bổ sung  Dành cho sinh viên bổ sung thêm học phần
5     Đơn xin nghỉ học tạm thời (bảo lưu)  Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
6     Đơn xin tiếp tục học tập  Dùng cho sinh viên xin tiếp tục học tập
7     Đơn xin chuyển trường  Dùng cho sinh viên xin chuyển trường
8    Đơn đề nghị cấp bảng điểm  Đơn đề nghị cấp bảng điểm quá trình học tập tại trường
9   Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần  Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDQP&AN, GDTC, LLCT
10   Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do đã tích lũy ở trình độ Đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây  Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do đã tích lũy ở trình độ Đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây
11  Đơn xin dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ  Dành cho học viên Cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng
12  Sơ yếu lý lịch của học viên Cao học  Dành cho học viên Cao học ngành Kỹ thuật Xây dựng

>> HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SỐ HIỆU

QUY ĐỊNH & BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

186 /QĐ-ĐHXDMT     Quy định về tổ chức, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học hệ VLVH Đại học hệ liên thông  Ban hành kèm theo Quyết định số 186 /QĐ-ĐHXDMT ngày19 /5/2015

    Nhiệm vụ của SV làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng DD & CN  Trình tự, qui trình, hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

    Các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp  Phiếu đăng ký đề tài; Đơn thay đổi đề tài; Phiếu giao nhiệm vụ đồ án; Mẫu báo cáo tiến độ; Phiếu nhận xét; Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án.

    Đề cương chi tiết Đồ án tốt nghiệp  Chi tiết học phần Đồ án tốt nghiệp
      Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp  Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp


Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp
 
 1 Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kỹ sư Xây dựng Huơ
 2 Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn