TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023 (07/05/2023)

 Trong 02 ngày (ngày 06/05 và 07/05/2023) Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tham gia Ngày hội việc làm - Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Long năm 2023 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long.

[8/5/2023]

HỘI NGHỊ TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG NGHIỆP NĂM 2023 (15/12/2022)

 Ngày 15/12/2022, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức Hội nghị công tác tư vấn Tuyển sinh và Hướng nghiệp (TS&HN) năm 2023.

[16/12/2022]

1