Đang online: 99

Số lượt truy cập: 5545876

Công đoàn Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng về nguồn tại Cần Thơ
Ngày 19/5/2018, Công đoàn Khoa Kiến trúc - Hạ tầng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức cho các công đoàn viên về nguồn tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, như: Bảo tàng Quân khu 9, Khám lớn Cần Thơ (Prison Provinciale), Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và khu Đô thị Trường Đại học Võ Trường Toản.Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng tham quan Bảo tàng Quân khu 9, TP. Cần Thơ.
     

     

Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng tham quan Khám lớn Cần Thơ (Prison Provinciale), TP. Cần Thơ.
Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, TP. Cần Thơ.
Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng tham quan khu Đô thị Trường Đại học Võ Trường Toản, tỉnh Hậu Giang.


Bài và ảnh: Hà Thanh.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn