Đang online: 137

Số lượt truy cập: 9321685

Công đoàn Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng về nguồn tại Cần Thơ
Ngày 19/5/2018, Công đoàn Khoa Kiến trúc - Hạ tầng - Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức cho các công đoàn viên về nguồn tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, như: Bảo tàng Quân khu 9, Khám lớn Cần Thơ (Prison Provinciale), Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam và khu Đô thị Trường Đại học Võ Trường Toản.Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng tham quan Bảo tàng Quân khu 9, TP. Cần Thơ.
     

     

Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng tham quan Khám lớn Cần Thơ (Prison Provinciale), TP. Cần Thơ.
Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng tham quan Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, TP. Cần Thơ.
Tập thể công đoàn viên CĐ Bộ phận Khoa Kiến trúc - Hạ tầng tham quan khu Đô thị Trường Đại học Võ Trường Toản, tỉnh Hậu Giang.


Bài và ảnh: Hà Thanh.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn