Quyết định tốt nghiệp và Cấp bằng tốt nghiệp, trình độ liên thông Đại học (đợt 1 và 2) năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP,
TRÌNH ĐỘ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC (ĐỢT 1 VÀ 2) NĂM 2018

Xem Quyết định và danh sách đợt 1 (CV 01/QĐ-ĐHXDMT) tại đây.

Xem Quyết định và danh sách đợt 2 (CV 35/QĐ-ĐHXDMT) tại đây.

Xem Quyết định và danh sách đợt 2 (CV 35/QĐ-ĐHXDMT) tại đây.

Đang online: 62

Số lượt truy cập: 15549273