TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

STT

Họ & Tên

Chức danh

Học vị
1


Trương Công Hào

 Giám đốc Thạc sĩ 

2
Lê Thanh Tuấn

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

3
Hoàng Chí Hiếu

Nhân viên

Thạc sĩ

 4  

Lê Thị Bình Phương

Nhân viên Cao học
 5


Bùi Minh Tiến

Nhân viên   Cử nhân
 6  


Ngô Quốc Thanh

Nhân viên Kỹ sư

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn