TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

STT

Họ & Tên

Chức danh

Học vị
1

Trương Công Hào

 Giám đốc Thạc sĩ 

2Lê Thanh Tuấn

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

3Hoàng Chí Hiếu

Nhân viên

Thạc sĩ

 4  
Lê Thị Bình Phương
Nhân viên Cao học
 5  
Bùi Minh Tiến
Nhân viên   Cử nhân

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn