Lịch thi học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh


LỊCH THI HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

TT

Tên lớp

Học phần

Thời gian thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Lớp 01

Học phần 1

h00 – 9h25

03/8/2017

H3.3 (Danh sách)

Học phần 2

h00 – 9h25

07/8/2017

H3.3 (Danh sách)

Học phần 3

h00 – 11h00

11/8/2017

Sân trường khu B (Danh sách)

2

Lớp 02

Học phần 1

13­h00 – 15h25

03/8/2017

C2.1 (Danh sách)
C2.2 (Danh sách)

Học phần 2

13­h00 – 15h25

07/8/2017

C2.1 (Danh sách)
C2.2 (Danh sách)

Học phần 3

13­h00 – 17h00

11/8/2017

Sân trường khu B (Danh sách 1; Danh sách 2)

3

Lớp 03

Học phần 1

h00 – 9h25

10/8/2017

B4.1 (Danh sách)
H3.3 (Danh sách)

Học phần 2

13­h00 – 15h25

14/8/2017

B4.1 (Danh sách)
H3.3 (Danh sách)

Học phần 3

h00 – 11h00

17/8/2017

Sân trường khu B (Danh sách; Danh sách 2)

Ghi chú: Các sinh viên nợ học phần từ khóa 2015 trở về trước sẽ thi chung với lớp 03.


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm   Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện     Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn