Lịch thi học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh


LỊCH THI HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

TT

Tên lớp

Học phần

Thời gian thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Lớp 01

Học phần 1

h00 – 9h25

03/8/2017

H3.3 (Danh sách)

Học phần 2

h00 – 9h25

07/8/2017

H3.3 (Danh sách)

Học phần 3

h00 – 11h00

11/8/2017

Sân trường khu B (Danh sách)

2

Lớp 02

Học phần 1

13­h00 – 15h25

03/8/2017

C2.1 (Danh sách)
C2.2 (Danh sách)

Học phần 2

13­h00 – 15h25

07/8/2017

C2.1 (Danh sách)
C2.2 (Danh sách)

Học phần 3

13­h00 – 17h00

11/8/2017

Sân trường khu B (Danh sách 1; Danh sách 2)

3

Lớp 03

Học phần 1

h00 – 9h25

10/8/2017

B4.1 (Danh sách)
H3.3 (Danh sách)

Học phần 2

13­h00 – 15h25

14/8/2017

B4.1 (Danh sách)
H3.3 (Danh sách)

Học phần 3

h00 – 11h00

17/8/2017

Sân trường khu B (Danh sách; Danh sách 2)

Ghi chú: Các sinh viên nợ học phần từ khóa 2015 trở về trước sẽ thi chung với lớp 03.


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn