Chia sẽ
 

How to study English effectively
Làm thế nào để học Tiếng anh một cách hiệu quả


There are many ways to study English, but which is the most effective? From my own experiences, here are some helpful guidelines to help you study English effectively.

Có nhiều cách để học tiếng Anh, nhưng cách nào hiệu quả nhất? Từ những kinh nghiệm của riêng tôi, đây là một số hướng dẫn hữu ích để giúp bạn học tiếng Anh một cách hiệu quả.
  How to be be successful in learning English.

  TÌM HIỂU VỀ
CÁC KỲ THI ANH NGỮ QUỐC TẾ


Kỳ 1: 
TÌM HIỂU VỀ KỲ THI
TOEIC - TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION

 Tham luận
 
KẾT HỢP VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI GIẢNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 
Phan Thị Anh Đào 
Trưởng Bộ Môn Ngoại Ngữ

Đang online: 108

Số lượt truy cập: 5989704