TÌM HIỂU VỀ
CÁC KỲ THI ANH NGỮ QUỐC TẾ


Kỳ 1: 
TÌM HIỂU VỀ KỲ THI
TOEIC - TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION   

How to study English effectively

Làm thế nào để học Tiếng anh một cách hiệu quả


There are many ways to study English, but which is the most effective? From my own experiences, here are some helpful guidelines to help you study English effectively.

Có nhiều cách để học tiếng Anh, nhưng cách nào hiệu quả nhất? Từ những kinh nghiệm của riêng tôi, đây là một số hướng dẫn hữu ích để giúp bạn học tiếng Anh một cách hiệu quả.   

How to be be successful in learning English.
Cách để thành công trong việc học Tiếng anh


English is an international language. Today, people learn English in the world. However, how to effectively learn English or how to learn English successfully is a question that many people interesting.

Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế, vì thế ngày nay càng ngày càng nhiều người học tiếng Anh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, học tiếng Anh như thế nào là hiệu quả nhất hay học tiếng Anh như thế nào để thành công là một câu hỏi mà nhiều người thực sự rất quan tâm.

   

Đang online: 111

Số lượt truy cập: 5989731