STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1

Bản đăng ký cá nhân

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

2

Bản đăng ký tập thể

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3

Bản kiểm điểm cán bộ

 Mẫu tự đánh giá kiểm điểm cán bộ

4

Phiếu đánh giá viên chức

 Tự nhận xét, đánh giá viên chức, viên chức quản lý
 Click to download >> Hướng dẫn tự đánh giá

5

Phiếu đánh giá viên chức quản lý

6

Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu học tập

 Phiếu đăng ký biên soạn tài liệu học tập

7

Phiếu đề xuất đề tài KH & CN cấp trường

 Phiếu đề xuất đề tài KH & CN cấp trường
Đang online: 145

Số lượt truy cập: 5797388


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn