Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

Ngày 24 tháng 03 năm 2015, toàn bộ cán bộ, viên chức Trường ĐHXD Miền Tây được quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI).

Hội nghị đã quán triệt các nội dung sau:
- Dự thảo báo cáo chính trị. - Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
- Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI trình Đại hội XII và đề xuất bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng. 
- Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).
- Ban chấp hành Trung ương tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XI.
- Ban chấp hành Trung ương giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhiệm kỳ 2016-2021 và những nhiệm kỳ tiếp theo.
- Về bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương.
- Về đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.


Đ/c Lê Ngọc Cẩn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHXD Miền Tây phát biểu tại Hội nghị.


Đ/c Trương Thị Hồng Nga - Trưởng khoa Lý luận Chính trị trình bày các nội dung của Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 100

   Số lượt truy cập: 7648944

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2019 - 2020

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
      Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
        Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
    
        Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
        Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
        Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
        Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
        Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
        Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
    
        Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
    
        Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
    
        Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
              

   Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
   Email : banbientap@mtu.edu.vn