Thiết kế hạ tầng kỹ thuật

CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu công nghiệp Bình Minh Vĩnh Long
HĐ 174/HĐ-XD ngày 10/05/2003
Giá trị HĐ: 104.884.000đ
2. Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu công nghiệp Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long
HĐ 418/HĐ-XD ngày 29/10/2003
Giá trị HĐ: 222.066.000đ
3. Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư xã Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
HĐ 46,48/HĐ-XD ngày 24/12/2005
Giá trị HĐ: 60.048.000đ
4. Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm dân cư Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp
HĐ 47,49/HĐ-XD ngày 24/12/2005
Giá trị HĐ: 50.243.000đ
5. Thiết kế giao thông nông thôn đường ấp Tân Hậu, Xã Tân Bình, Bình Minh
HĐ 95/HĐ-XD ngày 05/06/2006
Giá trị HĐ: 54.060.000đ
6. Thiết kế đường nhánh Xã Tân Quới, Huyện Bình Minh
HĐ 152/HĐ-XD ngày 29/11/2006
Giá trị HĐ: 42.870.000đ
7. Thiết kế mạng lưới cấp nước phân phối D50-D168 tuyến dân cư khóm 8, khóm 9 Thị Trấn Cái Vồn, Bình Minh
HĐ 60/HĐ-XD ngày 02/05/2007
Giá trị HĐ: 47.461.000đ
8. Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước đường ống phân phối D50 - D168 Thị Trấn Cái Vồn, Bình Minh, Vĩnh Long
HĐ 60/Đ-XD ngày 25/05/2007
Giá trị HĐ: 49.461.000đ

9. Thiết kế mở rộng hệ thông cấp nước khu đô thị Phú Quới, Long Hồ
HĐ 112/HĐ-XD ngày 20/08/2007
Giá trị HĐ: 119.790.000đ
10. Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước đường ống phân phối D50 - D63 thị trấn Tam Bình, Huyện Tam Bình, Vĩnh Long.
HĐ 94/Đ-XD ngày 23/08/2007
Giá trị HĐ: 30.897.000đ
11. Thiết kế lắp đặt đường ống cấp nước, TX Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 58-134/HĐ-XD ngày 23/05/2007
Giá trị HĐ: 51.673.000đ
12. Thiết kế lắp đặt đường ống cấp nước D63- 90- 114 đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ
HĐ 14/HĐ-XD ngày 14/02/2008
Giá trị HĐ: 29.089.000đ
13. Thiết kế hệ thống Hạ tầng và Giao thông khu tái định cư - dân cư bắc mỹ thuận giai đoạn 2, TX Vĩnh Long
HĐ 22, 23, 25/HĐ-XD ngày 25/03/2008
Giá trị HĐ: 432.018.000đ
14. Thiết kế mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Long hồ nâng công suất từ 24m3/ngđ lên 1.500m3/ngđ
HĐ 55/HĐ-XD ngày 15/01/2009
Giá trị HĐ: 25.953.000đ
15. Thiết kế hệ thông cấp nước chữa cháy TP Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 66/HĐ-XD ngày 24/06/2009
Giá trị HĐ: 42.100.000đ
16. Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật Hạ tầng kỹ thuật và Giao thông theo quy hoạch điều chỉnh cụm dân cư Bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2
HĐ 54/HĐ-XD ngày 12/04/2010
Giá trị HĐ: 824.147.275
17. Thiết kế tuyến ống cấp nước phân phối D50 - D 114 khu TT Cái Ngang,Tam Bình
HĐ 131/HĐ-XD ngày 20/11/2010
Giá trị HĐ: 88.803.000đ
18. Thiết kế di dời tuyến ống cấp nước D50 - D 400 khu vực 2 đầu cầu Bình Lữ
HĐ 137/HĐ-XD ngày 21/12/2010
Giá trị HĐ: 67.275.000đ
19. Thiết kế hệ thống cấp nước khu công nghiệp Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 120/HĐ-XD ngày 27/10/2010
Giá trị HĐ: 320.000.000đ
20. Thiết kế bản vẽ thi công và lập DT tuyến ống cấp nước phân phối dịch vụD < 100. Dự án: XD mở rộng HTCN TP Vĩnh Long nâng công suất từ 25.500 m3/ngđ lên 35.500 m3/ngđ
HĐ 36/HĐ-XD ngày 25/06/2012
Giá trị HĐ: 276.830.000đ
21. Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cụm dân cư Sinh Lợi xã Phú Thành A. Hạng mục: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
HĐ 56/HĐTVTK ngày 06/12/2013
Giá trị: 220.065.571đ


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn