Các công trình xây dựng đã khảo sát
 
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÃ KHẢO SÁT

1. Khảo sát địa chất công trình Trụ sở làm việc Chi cục đo lường chất lượng Vĩnh long, ấp Tân Xuân, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, TP Vĩnh Long
HĐ 89/HĐKT ngày 20/08/2010
Giá trị HĐ: 89.482.000đ
2. Khảo sát địa chất công trình Trụ sở làm việc Trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ Vĩnh long, ấp Tân Xuân, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, TP Vĩnh Long
HĐ 90/HĐKT ngày 20/08/2010
Giá trị HĐ: 89.482.000đ
3. Khảo sát địa chất công trình Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Phường 3,TP Vĩnh Long, TP Vĩnh Long
HĐ 82/HĐKT ngày 16/11/2011
Giá trị HĐ: 450.000.000đ
4. Khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đường Ấp Đông Hòa 1, Đông Hòa 2 – Giáp ranh huyện Tam Bình, Vĩnh Long.
HĐ 85/HĐKT ngày 16/11/2011
Giá trị HĐ: 44.987.000đ
5. Khảo sát đo đạc hiện trạng công trình Trường ĐHXD Miền Tây. Hạng mục: Khảo sát đo đạc hiện trạng phục vụ thiết kế san nền.
HĐ 95/HĐKT ngày 19/12/2011
Giá trị HĐ: 60.000.000đ
6. Khảo sát địa chất công trình KTX sinh viên Trường ĐHXD Miền Tây, Phường 3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long.
HĐ 6/HĐKT ngày 08/02/2012
Giá trị HĐ: 363.000.000đ
7. Khảo sát xây dựng công trình Nhà giáo dục thể chất - Trường ĐHXD Miền Tây. Hạng mục: Khảo sát địa chất công trình
HĐ 2/HĐKT ngày 26/02/2013
Giá trị HĐ: 220.000.000đ
8. Tư vấn khảo sát, đo đạc, lập hồ sơ hoàn công công trình:Nuôi trồng thủy sản Cồn Bình Thạnh. Hạng mục: Đào, đắp đê bao 20ha
HĐ 12/HĐKT ngày 01/03/2013
Giá trị HĐ: 168.469.000đ
9. Tư vấn khảo sát địa hình, thiết kế và dự toán công trình: Đường bờ đông kênh 307 (đoạn từ kênh Ba –kênh Nhất)
HĐ 51/2013/KS.TKDT ngày 30/09/2013
Giá trị HĐ: 224.340.928đ
10. Tư vấn khảo sát, đo đạc, tính khối lượng, lập hồ sơ hoàn công công trình: Khu bãi bồi 6,9ha sông cái nhỏ - Bà Dư. Hạng mục: San lấp mặt bằng
HĐ 39/HĐTV-KSĐ ĐHC ngày 13/09/2013
Giá trị HĐ: 74.612.000đ
11. Tư vấn khảo sát địa hình công trình: Cầu cảng nhà máy GUYOMARC’H xã An Nhơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
HĐ 54/HĐTV-KSĐH ngày 21/11/2013
Giá trị HĐ: 41.532.000đ

Và nhiều công trình có tính chất tương tự khác


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn