Thiết kế quy hoạch
 
CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ QUY HOẠCH

1/ Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết cụm xã hội 25ha xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
HĐ 401/HĐKT ngày 18/11/2002
Giá trị HĐ: 99.559.200 đ

2/ Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết cụm xã hội 25ha, xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
HĐ 249/HĐKT ngày 01/8/2003
Giá trị HĐ: 99.559.200đ

3/ Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết cụm xã hội 25ha ấp Mang Cá, xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
HĐ 271/HĐKT ngày 08/8/2003
Giá trị HĐ: 99.559.200đ

4/ Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết cụm xã hội 25ha xã Công Đôi, xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng.
HĐ 272/HĐKT ngày 08/8/2003
Giá trị HĐ: 99.559.200đ

5/ Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết cụm xã hội 35ha xã Định Môn, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
HĐ 90/HĐKT ngày 06/6/2005
Giá trị HĐ: 253.124.000đ

6/ Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết cụm xã hội 35ha xã Trường Thành, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
HĐ 91/HĐKT ngày 06/6/2005
Giá trị HĐ: 253.124.000đ

7/ Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết cụm dân cư 35ha xã đông thuận, Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.
HĐ 92/HĐKT ngày 06/6/2005
Giá trị HĐ: 253.l24.000đ

8/ Quy hoạch chi tiết Trường dạy nghề Tam Nông, Đồng Tháp.
HĐ 158/HĐKT ngày 05/8/2005
Giá trị HĐ: 48.828.000đ

9/Quy hoạch chi tiết và lập dự án xây dựng công trình Trụ sở nhà máy chế biến và xuất nhập khẩu Đồng Tháp.
HĐ 72/HĐKT ngày 14/7/2010
Giá trị HĐ: 500.000.000đ

10/ Lập nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung xây dựng khu vực Giồng Găng theo hướng đô thị loại 5 .
HĐ 70/HĐKT ngày 24/11/2010
Giá trị HĐ: 475.782.000đ

11/Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn & hạ tầng kỹ thuật Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 26/HĐKT ngày 01/04/2011
Giá trị HĐ: 142.769.000đ

12/Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn & hạ tầng kỹ thuật Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 40/HĐKT ngày 15/07/2011
Giá trị HĐ: 161.570.000đ

13/Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn & hạ tầng kỹ thuật Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 51/HĐKT ngày 25/07/2011
Giá trị HĐ: 168.500.000đ

14/Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn & hạ tầng kỹ thuật Xã Hiếu Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 52/HĐKT ngày 25/07/2011
Giá trị HĐ: 144.760.000đ

15/Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn & hạ tầng kỹ thuật Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 53/HĐKT ngày 25/07/2011
Giá trị HĐ: 147.150.000đ

16/Lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn & hạ tầng kỹ thuật Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 54/HĐKT ngày 25/07/2011
Giá trị HĐ: 159.810.000đ

Và nhiều dự án có tính chất tương tự khác

 CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐÃ THIẾT KẾ

1. Thiết kế chợ Xã Tân Hòa, Châu Thành, Đổng Tháp
HĐ 41/HĐKT ngày 29/12/2003
Giá trị HĐ: 10.273.000đ
2. Thiết kế khách sạn Nam Phương, TX Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 103/HĐKT ngày 10/03/2003
Giá trị HĐ: 80.000.000đ
3. Thiết kế nhà làm việc Tổ Điện Trà Nóc, khu công nghiệp trà nóc, điện lựcThành Phố cần Thơ
HĐ 157/HĐKT ngày 18/05/2004
Giá trị HĐ: 24.974.400đ
4. Thiết kế nhà làm việc tổ điện Thạnh An, Thị Trấn Thốt Nốt, điện Lực TP. Cần Thơ
HĐ 158/HĐKT ngày 18/05/2004
Giá trị HĐ: 10.835.000đ
5. Thiết kế nhà làm việc chi nhánh Điện Thốt Nốt (nâng tầng), Điện LựcThành Phố Cần Thơ
HĐ 1560/HĐKT ngày 28/10/2004
Giá trị HĐ: 24.963.400đ
6. Thiết kế nhà ở gia đình phạm Vũ Phương, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 475/HĐKT ngày 13/12/2004
Giá trị HĐ: 15.000.000đ
7. Thiết kế nhà làm việc chi nhánh điện Bình Minh, huyện Bình Minh, TỉnhVĩnh Long
HĐ 111/HĐKT ngày 16/06/2005
Giá trị HĐ: 20.000.000đ
8. Thiết kế nhà làm việc chi nhánh Điện Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, TỉnhVĩnh Long
HĐ 112/HĐKT ngày 16/06/2005
Giá trị HĐ: 20.000.000đ
9. Thiết kế mở rộng xí nghiệp may 6, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
HĐ 214/HĐKT ngày 17/10/2005
Giá trị HĐ: 125.500.000đ
10. Thiết kế nhà nhà xưởng sản xuất nước tinh khiết đóng chai, xã Tân Hòa, TX Vĩnh Long
HĐ 264/HĐKT ngày 20/12/2005
Giá trị HĐ: 15.455.000đ

11. Thiết kế nhà làm việc doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long
HĐ 58/HĐKT ngày 03/05/2006
Giá trị HĐ: 25.000.000đ

12. Thiết kế khu tái định cư bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật. HĐ số: 22, 23,25
HĐ 22/HĐKT ngay 25/03/2008
Giá trị HĐ: 216.658.720đ

13. Thiết kế khu tái định cư bắc Mỹ Thuận giai đoạn 2 công trình giao thông, Hạ Tầng kỹ thuật. HĐ số: 22, 23, 25:
HĐ 23/HĐKT ngày 25/03/2008
Giá trị HĐ: 272.948.618đ

14. Thiết kế khu tái định cư bắc Mỹ thuận giai đoạn 2 công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật. 
HĐ số 22, 23, 25:
HĐ 25/HĐKT ngày 25/03/2008
Giá trị HĐ: 432.018.579đ

15. Thiết kế công trình Cơ sở thực nghiệm công nghệ sinh học -Trung tâm ứngdụng tiến bộ khoa học& công nghệ Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 18/HĐKT ngày 17/04/2009
Giá trị HĐ: 305.440.000đ

16. Thiết kế Xưởng may Công ty cổ phần may Vĩnh Tiến, Phường 1, TP VĩnhLong
HĐ 116/HĐKT ngày 19/10/2010
Giá trị HĐ: 60.000.000đ

17. Thiết kế sửa chữa nâng cấp trụ sở Cái Tàu hạ, Huyện Châu thành, ĐồngTháp
HĐ 117/HĐKT ngày 01/10/2010
Giá trị HĐ: 64.903.823đ

18. Thiết kế công trình Trụ sở làm việc Chi cục đo lường chất lượng Vĩnh Long, ấp Tân Xuân, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, TP Vĩnh Long
HĐ 40A/HĐKT ngày 20/04/2010
Giá trị HĐ: 110.000.000đ

19. Thiết kế công trình Trụ sở làm việc Trung tâm tin học và thông tin khoa học công nghệ Vĩnh Long, ấp Tân Xuân, Xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, TP VĩnhLong
HĐ 41A/HĐKT ngày 20/04/2010
Giá trị HĐ: 100.000.000đ

20. Thiết kế công trình Trung học cơ sở Long Mỹ, Huyện Mang Thít, Vĩnh Long
HĐ 14/HĐKT ngày 09/03/2011
Giá trị HĐ: 374.200.000đ

21. Thiết kế công trình Xây dựng mới nhà kho XN phân bón Cửu Long, TPVĩnhLong
HĐ 26/HĐKT ngày 01/04/2011
Giá trị HĐ: 38.000.000đ

22. Thiết kế công trình Gia cố đê bao bãi rác Hòa Phú, Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
HĐ 35/HĐKT ngày 26/05/2011
Giá trị HĐ: 69.469.000đ
23. Tư vấn thiết kế bản vẽ cải tạo + thiết kế mới công trình: Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long. Hạng mục: Cải tạo nhà làm việc nhà xe, nhà phụ trợ, hàng rào + xây mới nhà xe
HĐ 22/HĐKT ngày 2/05/2013
Giá trị HĐ: 70.774.984đ
24. Tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trìn: Cải tạo, nâng cấp khu hành chính xã Mỹ Lộc. Hạng mục: Nhà tiếp dân, trụ sở làm việc, nhà ăn, nhà nghỉ, hàng rào, sân, hệ thống thoát nước, thiết bị.
HĐ 53/2013/HĐ-TVTK ngày 29/10/2013
Giá trị HĐ: 152.858.411đ
Và nhiều công trình có tính chất tương tự khác

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
 
 Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Công nghệ      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
     Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn