Thư viện phục vụ
từ Thứ 2 đến Thứ 6

Phòng Đọc
Thứ 2 - Thứ 6: 7h - 18h

Phòng Mượn
Thứ 2 - Thứ 6:
8h0 - 11h45 & 14h - 17h45









Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Nguồn tài nguyên số

THÔNG BÁO 

Căn cứ Công văn số 1230/BGDĐT - GDTX ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục một cách hiệu quả trong điều kiện cả nước đang tập trung cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Trung tâm thông tin - Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã phát động “phong trào đọc sách điện tử” trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường và để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu số, Trung tâm Thông tin - Thư viện xin trân trọng giới thiệu một số kho tài nguyên điện tử cho phép cộng đồng truy cập và khai thác, cụ thể như sau:

1. Literacy Cloud: https://literacycloud.org/

2. Scholastic: https://clubs.scholastic.com/

3. CommonSenses: https://www.commonsense.org/

4. LibriVox Free Audio Books: https://archive.org/details/librivoxaudio

5. National Emergency Library: https://archive.org/details/nationalemergencylibrary

6. Open Stax: https://openstax.org/

7. Nhà xuất bản Đại học Cambridge (Cambridge University Press): https://www.cambridge.org/

Trân trọng thông báo!

TT. Thông tin - Thư viện

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn