Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Phòng Đọc
Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 18h
Thứ 7: 8h - 11h

Phòng Mượn
Thứ 2 - Thứ 6:
7h30 - 11h30 & 14h - 18h


Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Giao lưu và học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ
Nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thông tin - Thư viện và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin - thư viện, phục vụ tốt hơn nữa cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu của toàn trường đặc biệt là trong hoạt động khai thác thông tin, hợp tác quốc tế, xây dựng mô hình phục vụ bạn đọc có hiệu quả, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các Trung tâm Thông tin - Thư viện trong và ngoài nước trong việc phối hợp bổ sung, trao đổi tài liệu và chia sẻ nguồn lực thông tin, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã đến thăm, giao lưu và học tập kinh nghiệm tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ vào ngày 10 tháng 7 năm 2018.Giao lưu, học tập kinh nghiệm tại LRC - Đại học Cần Thơ.
Giao lưu, học tập kinh nghiệm tại LRC - Đại học Cần Thơ.


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn