Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Phòng Đọc
Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 18h
Thứ 7: 8h - 11h

Phòng Mượn
Thứ 2 - Thứ 6:
7h30 - 11h30 & 14h - 18h


Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC
TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN


STT

Họ & Tên

Chức danh

Trình độ chuyên môn

1Phan Thị Anh Đào


Phó Giám đốc Phụ trách

 Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
2

Dương Thanh Tòng

 Nhân viên  Cử nhân Thông tin thư viện

3Trần Thị Hoàng Trâm

Nhân viên  Trung cấp Thông tin thư viện
 
4

 
Lê Thủy Tiên

 Nhân viên  Thạc sĩ Quản lý đô thị
 5  

Nguyễn Thị Anh Đào

Nhân viên   Cử nhân Thông tin thư viện


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn