Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Phòng Đọc
Thứ 2 - Thứ 6: 8h - 18h
Thứ 7: 8h - 11h

Phòng Mượn
Thứ 2 - Thứ 6:
7h30 - 11h30 & 14h - 18h


Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Chức năng - nhiệm vụ
Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc quản lý, tổng hợp, lưu trữ, khai thác, tổ chức thực hiện mọi hoạt động trong lĩnh vực thông tin - thư viện và phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc liên hệ và tổ chức các hoạt động Hợp tác quốc tế, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn