Biểu mẫu dành cho sinh viên

STT

BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

1     Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp   Dùng đăng ký làm đồ án tốt nghiệp
2     Đơn xét thi tốt nghiệp (hệ tín chỉ)  Đơn đề nghị xét thi tốt nghiệp
3     Đơn thi lại tốt nghiệp (hệ tín chỉ)  Dành cho SV đã xét điều kiện dự thi TN
4     Đơn xét công nhận tốt nghiệp (hệ tín chỉ)  Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp
5     Đơn đề nghị thi tốt nghiệp (hệ niên chế)  Dành cho học sinh- sinh viên chưa xét đăng ký dự thi tốt nghiệp
6     Đơn xin thi lại tốt nghiệp (hệ niên chế)  Dành cho học sinh- sinh viên đã xét đăng ký dự thi tốt nghiệp
7     Phiếu đăng ký học phần  Dành cho sinh viên đăng ký học phần
8     Phiếu đề nghị rút học phần đã đăng ký  Dành cho sinh viên hủy học phần đã đăng ký
9     Phiếu đăng ký học phần bổ sung  Dành cho sinh viên bổ sung thêm học phần
10     Đơn xin nghỉ học tạm thời (bảo lưu)  Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập
11     Đơn xin tiếp tục học tập  Dùng cho sinh viên xin tiếp tục học tập
12     Đơn xin chuyển trường  Dùng cho sinh viên xin chuyển trường
13     Đơn đề nghị Miễn học - Miễn thi  Mẫu dùng cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành
14     Phiếu đăng ký học lại (hệ CĐ)  Dùng cho SV hệ Cao Đẳng đăng ký học lại
15     Phiếu đăng ký dự tuyển kỹ năng đặc định và học tiếng Nhật   Dự tuyển chương trình đào tạo kỹ năng đặc định và tiếng Nhật

>> HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

SỐ HIỆU

QUY ĐỊNH & BIỂU MẪU

TRÍCH YẾU

186 /QĐ-ĐHXDMT     Quy định về tổ chức, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đại học hệ VLVH Đại học hệ liên thông  Ban hành kèm theo Quyết định số 186 /QĐ-ĐHXDMT ngày19 /5/2015

    Nhiệm vụ của SV làm đồ án tốt nghiệp kỹ sư Xây dựng DD & CN  Trình tự, qui trình, hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp

    Các biểu mẫu thực hiện đồ án tốt nghiệp  Phiếu đăng ký đề tài; Đơn thay đổi đề tài; Phiếu giao nhiệm vụ đồ án; Mẫu báo cáo tiến độ; Phiếu nhận xét; Phiếu theo dõi hướng dẫn đồ án.

    Đề cương chi tiết Đồ án tốt nghiệp  Chi tiết học phần Đồ án tốt nghiệp
      Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp  Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2020  
     Khoa Lý luận Chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Xét tuyển trực tuyến theo Học bạ  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên    Lịch thi THPT Quốc gia  
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  
 
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Tư vấn tuyển sinh
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    Hotline: (0270)3825903
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
           

Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn