Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đề án tuyển sinh các năm

 STT NỘI DUNG  NĂM BAN HÀNH CHI TIẾT
XEM TẠI ĐÂY
1  ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024 2024
2  ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2023 2023
3  ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022 2022
4  ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2021 2021
5  ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 2020
6  ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019 2019