Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Quy chế tuyển sinh các năm

 STT NỘI DUNG  NĂM BAN HÀNH CHI TIẾT
XEM TẠI ĐÂY
1  QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023
2  QUY CHẾ TUYỂN SINH THẠC SĨ 2023
3  QUY ĐỊNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÁC NGÀNH SỬ DỤNG MÔN THI NĂNG KHIẾU 2022