Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Ba công khai

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI

Báo cáo Ba công khai năm học 2017-2018
- Ba công khai - Biểu 20 
- Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp

Báo cáo Ba công khai năm học 2016-2017

- Ba công khai - Biểu 20
- Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp


Báo cáo Ba công khai năm học 2015-2016
- Ba công khai - Biểu 20 
- Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp

Báo cáo Ba công khai năm học 2014-2015
- Ba công khai - Biểu 20 
- Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp


Báo cáo Ba công khai năm học 2013-2014
- Ba công khai - Biểu 20 - Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp
Báo cáo Ba công khai năm học 2011-2012

- Ba công khai - Biểu 20 - Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp

Trường ĐHXD Miền Tây đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

Đang online: 170

Số lượt truy cập: 5557202

 

  


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn