Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Ba công khai

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI

Báo cáo Ba công khai năm học 2017-2018
- Ba công khai - Biểu 20 
- Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp

Báo cáo Ba công khai năm học 2016-2017

- Báo cáo Ba công khai - Biểu 20
- Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp

Báo cáo Ba công khai năm học 2015-2016
- Báo cáo Ba công khai - Biểu 20 
- Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp

Báo cáo Ba công khai năm học 2014-2015
- Báo cáo Ba công khai - Biểu 20, 21, 22, 23, 24 & Tổng hợp

Báo cáo Ba công khai năm học 2013-2014
- Báo cáo Ba công khai - Biểu 20
- Biểu 21 - 24 & Biểu Tổng hợp
Báo cáo Ba công khai năm học 2011-2012

- Báo cáo Ba công khai
     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 138

Số lượt truy cập: 4715468


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com