Đang online: 103

Số lượt truy cập: 5695085


PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long TRƯỞNG PHÒNG
ThS. ĐẶNG VĂN TIẾN
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
ThS. ĐOÀN VĂN ĐẸT
STT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Đặng Văn Tiến

Trưởng phòng

 Thạc sĩ xây dựng

 0913 728 374 

2

Đoàn Văn Đẹt

 Phó Trưởng phòng 

 Thạc sĩ kỹ thuật

 0918 718 176

3

Lê Tấn Truyền

Trưởng phòng TC-HC

 Thạc sĩ xây dựng

0909 386 899

4

Đinh Hoài Luân

Trưởng Bộ môn Nền móng

 Thạc sĩ kỹ thuật

 0903 344 219

5

Lê Quốc Tiến

Giảng viên

 Thạc sĩ xây dựng

 0908 466 396

6

Nguyễn Hữu Nghĩa

Giảng viên

 Thạc sĩ xây dựng

 0939 586 336

7

Lê Thanh Hòa

 Giảng viên 

 Kỹ sư cơ khí

 0929 029 649 

8

Trịnh Công Luận

Giảng viên

 Thạc sĩ xây dựng

0918 458 067

9

    Liêu Thị Thanh Phượng

     Kế toán

 Cử nhân kinh tế

 

10

    Nguyễn Thị Hạnh

    Thủ quỹ

 Trung cấp kế toán

 

11

    Vũ Thị Thanh

    Văn Thư 

 Trung cấp kế toán

 

12

    Trương Văn Cảnh

    Nhân viên

 Kỹ sư xây dựng

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn