TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Giám đốc
ThS. ĐẶNG VĂN TIẾN

Phó Giám đốc
ThS. ĐOÀN VĂN ĐẸTSTT

Họ & Tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Đặng Văn Tiến

Trưởng phòng

 Thạc sĩ xây dựng

 0913 728 374 

2

Đoàn Văn Đẹt

 Phó Trưởng phòng 

 Thạc sĩ kỹ thuật

 0918 718 176

3

Lê Tấn Truyền

Trưởng phòng TC-HC

 Thạc sĩ xây dựng

0909 386 899

4

Đinh Hoài Luân

Trưởng Bộ môn Nền móng

 Thạc sĩ kỹ thuật

 0903 344 219

5

Lê Quốc Tiến

Giảng viên

 Thạc sĩ xây dựng

 0908 466 396

6

Nguyễn Hữu Nghĩa

Giảng viên

 Thạc sĩ xây dựng

 0939 586 336

7

Lê Thanh Hòa

 Giảng viên 

 Kỹ sư cơ khí

 0929 029 649 

8

Trịnh Công Luận

Giảng viên

 Thạc sĩ xây dựng

0918 458 067

9

    Liêu Thị Thanh Phượng

     Kế toán

 Cử nhân kinh tế

 

10

    Nguyễn Thị Hạnh

    Thủ quỹ

 Trung cấp kế toán

 

11

    Vũ Thị Thanh

    Văn Thư 

 Trung cấp kế toán

 

12

    Trương Văn Cảnh

    Nhân viên

 Kỹ sư xây dựng

 


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn