Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đáp án kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 3, năm học 2014-2015
ĐÁP ÁN KỲ THÌ KẾT THÚC HỌC PHẦN HK3, NĂM HỌC 2014-2015
STT Tên môn Ngày thi  Đáp án
Bậc Đại học
1 Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 17-08-2015 Xem
2 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 17-08-2015
Xem
3 Kiến trúc nhập môn 17-08-2015
Xem
4 Nguyên lý thiết kế Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp (XD) 17-08-2015
Xem
5 Thủy lực 17-08-2015
Xem
6 Anh văn chuyên ngành Xây dựng (Mã đề: 583) 18-08-2015
Xem
7 Anh văn chuyên ngành Xây dựng (Mã đề: 642) 18-08-2015
Xem
8 Điện Kỹ thuật 18-08-2015 Xem
9 Kết cấu Bê tông cốt thép 1 18-08-2015 Xem
10 Ngoại ngữ Kiến trúc - (Mã đề 628) 18-08-2015
Xem
11 Sức bền vật liệu 1 18-08-2015
Xem
12 Toán Kỹ thuật 1 18-08-2015
Xem
13 Cấp thoát nước 19-08-2015
Xem
14 Cơ học đất 19-08-2015
Xem
15 Kết cầu gạch - đá 19-08-2015
Xem
16 Ngoại ngữ Kiến trúc (Mã đề: 570) 19-08-2015
Xem
17 Ngoại ngữ Kiến trúc (Mã đề: 628) 19-08-2015
Xem
18 Pháp luật Xây dựng 19-08-2015
Xem
19 Toán Kỹ thuật 3 19-08-2015
Xem
20 Toán Kỹ thuật 2 20-08-2015 Xem
Bậc Cao đẳng
1 Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 17-08-2015
Xem
2 Kỹ thuật Thi công (XD) 17-08-2015
Xem
3 Sức bền vật liệu 17-08-2015
Xem
4 Cơ học đất và Nền móng 18-08-2015 Xem
5 Kết cấu thép 18-08-2015
Xem
6 Toán Kỹ thuật 1 18-08-2015
Xem
7 Tổ chức thi công (XD) 18-08-2015
Xem
8 Vật lý đại cương (Mã đề: 001) 18-08-2015
Xem
9 Anh văn chuyên ngành Xây dựng (Mã đề: 357) 19-08-2015
Xem
10 Cấu tạo Kiến trúc 19-08-2015
Xem
11 Toán kỹ thuật 2 19-08-2015
Xem
12 Trắc địa 19-08-2015
Xem
13 Vẽ kỹ thuật 19-08-2015
Xem
14 Chủ nghĩa Mác - Lênin 1 20-08-2015
Xem
15 Điện Công trình 20-08-2015
Xem
16 Thiết kế Kiến trúc 20-08-2015
Xem

     Thông tin Khoa học - Giáo dục

Đang online: 105

Số lượt truy cập: 4966547


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn