Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Hội đồng Khoa học & Đào tạo (14/11/2017)


HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂYTS. LÊ NGỌC CẨN
HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGDANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh HĐ
1 Ông. Lê Hiến Chương
Chủ tịch Hội đồng trường
Thành viên
2 Ông. Nguyễn Văn Xuân
Phó Hiệu trưởng
Thành viên
3 Ông. Nguyễn Văn Chiếu
Phó Hiệu trưởng
Thành viên
4 Ông. Trương Công Bằng  Phó Hiệu trưởng Thành viên
5 Ông. Huỳnh Quốc Huy  Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Thành viên
6 Ông. Nguyễn Ngọc Long Giang
 Trưởng phòng Khoa học & HTQT
Thành viên
7
Ông. Nguyễn Văn Hoàn
Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD
Thành viên
8
Ông. Lê Tấn Truyền
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
Thành viên
9
Ông. Phạm Hồng Thái
 Trưởng phòng Tài Chính Kế toán
Thành viên
10
Ông. Trương Công Hào
GĐ. Trung tâm Đào tạo thường xuyên
Thành viên
11
Ông. Đặng Hữu Lợi
Trưởng Khoa Xây dựng
Thành viên
12
Ông. Ngô Hồng Năng
Trưởng Khoa Kiến trúc
Thành viên
13
Ông. Trần Thanh Thảo
Trưởng Khoa Kỹ thuật Hạ tầng ĐT
Thành viên
14
Bà. Trịnh Thị Thanh Hương
Trưởng Khoa Kinh tế
Thành viên
15
Ông. Vũ Duy Thắng
TS Xây dựng
Trưởng Bộ môn Kết cấu công trình
Thành viên
16
Bà. Đỗ Thị Mỹ Dung
TS Xây dựng
Trưởng Bộ môn Thi công
Thành viên
17
Ông. Lê Bảo Quốc
TS Xây dựng
Giảng viên Khoa Xây dựng
Thành viên
18
Ông. Huỳnh Phước Minh
Phó TP Quản lý Đào tạo
Thư ký

1 > Tin tức sự kiện
   > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 157

   Số lượt truy cập: 5787966


   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
   Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn