Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Hội đồng Trường

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂYCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
TS. LÊ HIẾN CHƯƠNG.


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

TT Họ và tên Chức vụ  đơn vị công tác   Chức danh HĐ
1 Bà ThS. Nguyễn Thị Trang
Trưởng bộ môn Nguyên lý cơ bản Chủ nghĩa Mác - Lênin
 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thư ký
2 Ông TS. Lê Ngọc Cẩn
Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
3 Ông TS. Lê Trung Thành
Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường
Bộ Xây dựng
Thành viên
4 Ông ThS. Nguyễn Thanh Hải  Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam Thành viên
5 Ông KS. Hoàng Vĩnh Toàn  Phó cục trưởng Cục Công tác Miền Nam Thành viên
6 Ông TS. Chung Bắc Ái
 Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
Thành viên
7
Ông TS. Nguyễn Văn Chiếu
Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
8
Ông TS. Nguyễn Văn Xuân
Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
9
Ông ThS. Lê Tấn Truyền
 Phó Bí thư Đảng ủy,
 Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
10
Ông ThS. Nguyễn Hồng Hải
Chủ tịch Công đoàn trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
11
Ông ThS. Nguyễn Văn Sau
Bí thư Đoàn trường
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
12
Ông ThS. Lâm Ngọc Quý
Giảng viên Khoa Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
13
Bà ThS. Nguyễn Thị Phượng
Phó Trưởng khoa Kinh tế
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
14
Bà ThS. Võ Thị Lệ Thi
Giảng viên Khoa Kiến trúc
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Thành viên
 > Tin tức sự kiện
   > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 88

   Số lượt truy cập: 5789562


   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
   Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657      Fax: (0270) 3 827 457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn