TCG Land Tuyển dụng
TCG LAND TUYỂN DỤNG
1. Tuyển dụng các vị trí sau

- Kỹ sư xây dựng: 01 người.

Yêu cầu: tốt nghiệp ĐH chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Kỹ sư M&E: 01 người.

Yêu cầu: tốt nghiệp ĐH chuyên ngành điện, kỹ thuật điện, cơ điện…. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Kỹ sư QS: 03 người.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Kỹ sư trắc đạc: 01 người.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Trắc đạc. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

- Kỹ sư an toàn lao động: 02 người.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành An toàn lao động. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

2. Nơi làm việc: Dự án tại Hạ Long, Quảng Ninh

3. Thông tin liên hệ

- Email: haintt@tcgland.vn
- Điện thoại: 0906 178 362 
   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457
Email: banbientap@mtu.edu.vn

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3 827 457

Email: banbientap@mtu.edu.vn