Đang online: 393

Số lượt truy cập: 15591086

Đánh giá năng lực Tin học và Tiếng Anh dành cho Tân sinh viên khóa 2020

Trường ĐHXD Miền Tây tổ chức kỳ kiểm tra đầu vào Tin học và Tiếng Anh dành cho Tân sinh viên khóa 2020


Với mong muốn đánh giá đúng năng lực về Tin học và Tiếng Anh của các tân sinh viên khóa 2020, làm căn cứ cho việc phân loại trình độ và xếp lớp học phù hợp, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã tổ chức kỳ kiểm tra đầu vào Tin học và Tiếng Anh cho toàn thể tân sinh viên khóa 2020 trong 02 ngày 15.9.2020 và 16.9.2020.Các tân sinh viên được trải nghiệm hình thức làm bài thực hành tin học tại các phòng máy của trường, sử dụng phần mềm chuyên dụng trong việc thi Tiếng Anh trực tuyến. Ngoài ra, các sinh viên còn được thi Vấn đáp bằng việc trả lời các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh với các giảng viên nhằm đánh giá năng lực giao tiếp của các tân sinh viên.Sau kỳ kiểm tra, các tân sinh viên sẽ được xếp lớp học phù hợp với năng lực và được học miễn phí các môn Tiếng Anh B1.1, Tiếng Anh B1.2 và Công nghệ thông tin Cơ bản.Bài và ảnh: Trung tâm NN-TH

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn