KHOA KINH TẾ


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email:  huonggc@gmail.com

TRƯỞNG KHOA
TS. TRỊNH THỊ THANH HƯƠNG

 
PHÓ TRƯỞNG KHOA 
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
Đang online: 112

Số lượt truy cập: 4594625


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com