KHOA KINH TẾ


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email:  huonggc@gmail.com

TRƯỞNG KHOA
TS. TRỊNH THỊ THANH HƯƠNG

 
PHÓ TRƯỞNG KHOA 
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNGĐang online: 87

Số lượt truy cập: 5549989


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn