SỐ HIỆU

VĂN BẢN

TRÍCH YẾU

10/2014/TT-NHNN

 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của thống đốc ngân hàng nhà nước

 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

39/2014/NĐ-CP

 Chính phủ ban hành Nghị định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

 218/2013/NĐ-CP  Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 
 15/2006/QĐ-BTC  Quyết định về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp.  Ban hành “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
 57/2014 /TT-BTC   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC
 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 336/TCT-TNCN   Thông tư 336/TCT-TNCN   Về việc quyết toán thuế 2013
 156/2013/TT-BTC   Thông tư 156/2013/TT-BTC  Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
 64/2013/TT-BTC   Thông tư 64/2013/TT-BTC   Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


Đang online: 74

Số lượt truy cập: 5789548


Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn