Đ/c NGUYỄN VĂN XUÂN

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các lĩnh vực công tác của Nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Xây dựng phân công; Chịu trách nhiệm Nhà nước trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về mọi hoạt động của Nhà trường. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:

1. Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; các quyết định, chỉ thị của Nhà nước, của Bộ Xây dựng;

2. Công tác chính trị tư tưởng; Công tác tổ chức cán bộ, nhân sự, xây dựng phát triển đội ngũ nhà giáo; vì sự tiến bộ phụ nữ;

3. Chỉ đạo chung về các chủ trương: Xây dựng hệ thống quy chế, quy định, những định hướng, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng của Nhà trường;

4. Công tác tài chính; công tác thanh tra; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của khối cơ quan; quản lý và khai thác sử dụng, phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường;

5. Chủ tịch các hội đồng (trừ những hội đồng đã phân công cho các Phó Hiệu trưởng là Chủ tịch);

6. Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính (công tác Tổ chức), Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Công tác Chính trị sinh viên, Khoa Lý luận chính trị, Trung tâm Tư vấn Xây dựng, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường.


 


       
 

Đ/c TRƯƠNG CÔNG BẰNG
Phó Hiệu trưởng
  Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được phân công. Cụ thể, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực:

1. Theo dõi quản lý chung công tác đào tạo, liên kết đào tạo các trình độ, bậc, hệ của Nhà trường: Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch, chương trình giảng dạy; Xây dựng chiến lược phát triển các chuyên ngành đạo tạo, mở rộng liên kết đào tạo;

2. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về các hoạt động đào tạo của nhà trường; Thường trực công tác đổi mới dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo các chuyên ngành;

3. Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch phát triển khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế;

4. Công tác khuyến học;

5. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật khối sinh viên và Chủ tịch các hội đồng khác (khi được Hiệu trưởng ủy quyền);

6. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và Đào tạo thường xuyên, và các Khoa: Xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.


          
   

Đ/c LÊ TẤN TRUYỀN
Phó Hiệu trưởng

   Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Nhà trường đã được phân công. Cụ thể, theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực:

1. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế, quy định, chế độ chính sách về các hoạt động của khối nội chính trong nhà trường;

2. Quản lý và chỉ đạo công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác thông tin, thư viện trong Nhà trường;

3. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình hoạt động phong trào của các đoàn thể, công tác xã hội, từ thiện, công tác quốc phòng an ninh, an ninh trật tự, công tác phòng chống bão lụt, thiên tai, phòng chống cháy nổ trong Nhà trường;

4. Công tác quản lý tài sản, sửa chữa nhỏ trong toàn trường;

5. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật khối viên chức, người lao động và Chủ tịch các hội đồng khác (khi được Hiệu trưởng ủy quyền);

6. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Tổ chức - Hành chính (công tác Hành chính), Phòng Quản trị Thiết bị; Trung tâm Thông tin - Thư viên; Khoa Khoa học Cơ bản; Khoa Kinh tế;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

       

 
   BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

 Hiệu trưởng  
   
   
   
   

 Phó Hiệu trưởng
 
   
   
 
 
   
   XÉT TUYỂN
TRỰC TUYẾNTUYỂN SINH ĐẠI HỌC
CHÍNH QUY NĂM 2024

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC (LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2
(LIÊN KẾT)
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA
(LIÊN KẾT)
 Tuyển sinh liên thông Đại học
 > Tuyển sinh các ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông, Cấp thoát nước 
 
 Nghiệp vụ Xây dựng
 > Giám sát thi công, Dự toán công trình 
 
   > Điểm tin
    > Thông tin tốt nghiệp

   Đang online: 54

   Số lượt truy cập: 17201646

    TRI ÂN CÁC NHÀ TÀI TRỢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN - NĂM HỌC 2023 - 2024
   tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1 tên hình ?nh 1

      ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
      Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
      Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
      Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
      Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
    
    Phòng Công tác Chính trị sinh viên
    Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
        Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
        Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
    
        Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
        Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
        Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
        Khoa Kinh tế      
        Khoa Công nghệ      
        Khoa Khoa học Cơ bản  
    
        Khoa Lý luận chính trị    
        Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

        Trung tâm Thông tin - Thư viện      
        Trung tâm Tư vấn xây dựng    
    
        Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
    
        Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
        Tạp chí Khoa học và Công nghệ      
              

   Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
   Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
   Email: banbientap@mtu.edu.vn