Đang online: 177

Số lượt truy cập: 5160973

Nhân sự - Phân công công tác

KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ


Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long


TRƯỞNG KHOA
GIANG MINH NHỰTTẬP THỂ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA ĐÀO TẠO NGHỀ

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn