Biểu mẫu dành cho sinh viên

STT NỘI DUNG TRÍCH YẾU TẢI VỀ
1 Phiếu đăng ký học phần Dành cho sinh viên đăng ký học phần
2 Phiếu rút học phần Dành cho sinh viên hủy học phần đã đăng ký

3 Phiếu đăng ký học phần bổ sung Dành cho sinh viên bổ sung thêm học phần
4 Đơn xin nghỉ học tạm thời Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

5 Đơn xin tiếp tục học tập Dùng cho sinh viên xin tiếp tục học tập
6 Đơn xin chuyển trường Dùng cho sinh viên xin chuyển trường

7 Đơn đề nghị cấp bảng điểm  Đơn đề nghị cấp phiếu điểm học tập
8 Đơn xét công nhận tốt nghiệp Đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp

9 Đơn đề nghị làm đồ án tốt nghiệp Dùng đăng ký làm đồ án tốt nghiệp
10 Đơn xét miễn và công nhận điểm học phần  Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học, GDQP&AN, GDTC, LLCT
11 Đơn xét miễn và công nhận điểm học phần do đã tích lũy ở trình độ Đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây Đơn đề nghị xét miễn và công nhận điểm học phần do đã tích lũy ở trình độ Đại học tại một cơ sở đào tạo trước đây


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Tổ chức - Hành chính  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Quản trị và Thiết bị  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Tài chính - Kế toán  Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Công tác Chính trị sinh viên
 Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Viện Khoa học và Hợp tác quốc tế  Thông tin việc làm     
     Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  Bài hát MTU  
 
     Khoa Xây dựng  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Kiến trúc    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng đô thị    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kinh tế      
     Khoa Khoa học Cơ bản  
 
     Khoa Lý luận chính trị    
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
     Trung tâm Tư vấn xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm Xây dựng và Môi trường    
 
     Trung tâm Đào tạo Thường xuyên      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn