Đang online: 186

Số lượt truy cập: 4711596

Bồi dưỡng và sát hạch tay nghề tại Công ty Thuận Phú - Tiền Giang
Ngày 19/5/2015 trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức thành công lớp bổi dưỡng và sát hạch tay nghề tại Công ty Thuận Phú - Tiền Giang.

Các Công nhân viên của công ty đã được tập huấn bồi dưỡng lý thuyết Nề, lắp đặt đường ống và thực hành thực tế. Kết thúc khóa học được sát hạch tay nghề Nề và lắp đặt đường ống giúp các Công nhân viên nắm vững tay nghề và rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế.


Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng và sát hạch tay nghề:


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com