Đang online: 90

Số lượt truy cập: 5989606

Bồi dưỡng và sát hạch tay nghề tại Công ty Thuận Phú - Tiền Giang
Ngày 19/5/2015 trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã tổ chức thành công lớp bổi dưỡng và sát hạch tay nghề tại Công ty Thuận Phú - Tiền Giang.

Các Công nhân viên của công ty đã được tập huấn bồi dưỡng lý thuyết Nề, lắp đặt đường ống và thực hành thực tế. Kết thúc khóa học được sát hạch tay nghề Nề và lắp đặt đường ống giúp các Công nhân viên nắm vững tay nghề và rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế.


Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng và sát hạch tay nghề: