Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Địa chỉ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
20B Phó Cơ Điều, Phường 3, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 823 657
Fax: (0270) 3 827 457
Email: mtu@mtu.edu.vn
Website: www.mtu.edu.vn
 
   PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC
    Phòng Quản lý - Đào tạo Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3839768 - 3825903
   Phòng Công tác HSSV Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3828596
   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3828598
   Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3843821
   Phòng Tổ chức - Hành chánh Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3823657 - Fax: (0270) 3827457
   Phòng Tài chính - Kế toán Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3826119
   Phòng Quản trị thiết bị Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3820746
    TRUNG TÂM TRỰC THUỘC
   Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Xây dựng và Đào tạo thường xuyên Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3828597

   Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3842232 - Fax: 070 3827457
   Trung tâm Tư vấn xây dựng   Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: (0270) 3842244 - Fax: (0270) 3842244

MST: 1500235957-001

   Trung tâm thí nghiệm Vật liệu xây dựng và Môi trường Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: 0913 728 374 (Mr. Tiến)

   Trung tâm Thông tin - Thư viện Địa chỉ : 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long

Điện thoại: 0932 822 177 (Ms. Đào)


Trường ĐHXD Miền Tây đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục

Đang online: 89

Số lượt truy cập: 5705802

 
  

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn