Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đang online: 88

Số lượt truy cập: 15614026

Giới thiệu
 
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Khoa Lý luận chính trị được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ/ĐHXDMT, ngày 19 tháng 03 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây.

Khoa Lý luận chính trị thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý và giảng dạy các học phần: Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các học phần Pháp luật có liên quan đến chương trình đào tạo của Nhà trường.

Bộ máy bộ máy tổ chức của Khoa gồm có 01 trưởng khoa và 05 giảng viên. Đội ngũ giảng viên có thâm niên nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, trong đó 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 03 thạc sĩ.

Qua 10 năm phát triển, tập thể đơn vị đã hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và danh hiệu thi đua khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trao tặng.

   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị Sinh viên  Hoạt động phong trào  Sau đại học  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng   Cổng thông tin tín chỉ  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức - Hành chính  Thư viện ảnh  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm     
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học Cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  Tư vấn tuyển sinh  
     Khoa Lý luận Chính trị    Hotline: (0270) 3 825 903  
     Khoa Xây dựng    Email: tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Khoa Kiến trúc      
     Khoa Kinh tế  
 
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng - Đô thị    
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐT thường xuyên      
     Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  

     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    
 
     Trung tâm Thí nghiệm VLXD và Môi trường    
 
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           

Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel: (0270) 3 823 657 - Fax: (0270) 3827457
Email: banbientap@mtu.edu.vn