Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Đây là trang web của trường đhxd miền tây

Trang chủ trường Đại học Xây dựng Miền Tây

TƯ VẤN TUYỂN SINH 2022

  TƯ VẤN TUYỂN SINH 2022 


Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022

TRUNG TÂM TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ HƯỚNG NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY


Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Phòng Tư vấn tuyển sinh: (0270) 3 825 903

- Email: tuyensinh@mtu.edu.vn

- Facebookhttps://www.facebook.com/mtu.edu.vn

Tổ công tác chuyên trách:  

 
TT  Họ và tên  Điện thoại  Email
1  HUỲNH THỊ NGỌC THƠ 0988 897 176 huynhthingoctho@mtu.edu.vn 
2  NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI  0972 018 458 nguyenthituyetmai@mtu.edu.vn 

Giải đáp thắc mắc liên quan tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 và Sau Đại học

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : (0270) 3 828 957

Email : ttdttx@mtu.edu.vn