KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email: lhoangh@gmail.comTRƯỞNG KHOA

NCS. LƯƠNG HOÀNG HÊNPHÓ TRƯỞNG KHOA 
ThS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
 TẬP THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN


STT

Họ & Tên

Chức vụ

Trình độ
chuyên môn

Email

1

Lương Hoàng Hên

Trưởng Khoa

NCS

lhoangh@gmail.com 

2

Nguyễn Thị Anh Đào

P.Trưởng Khoa

Thạc sĩ

 anhdaonguyen55@gmail.com 

3

Kiều Thị Xuân Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

xuan78anh@yahoo.com 

4

Nguyễn Đinh Cường

Giảng viên

Cao học

dinhcuongdhh@gmail.com 

5

Huỳnh Minh Đáng

Giảng viên

Thạc sĩ

hmdang985@gmail.com 

6

Trần Quang Đăng

Giảng viên

Thạc sĩ

trandang20000@gmail.com 

7

Lê Sĩ Minh Điền

Giảng viên

Thạc sĩ

lesiminhdien1983@yahoo.com 

8

Nguyễn Minh Đức

Giảng viên

Thạc sĩ

 nmduc1710@gmail.com 

9

    Phan Thị Thanh Hiền

Giảng viên 

Thạc sĩ

  hienphanxd@yahoo.com 

10

    Nguyễn Thị Kim Hiếu

 Giảng viên

Thạc sĩ

 ntkhieuvl@gmail.com 

11

    Nguyễn Đức Khiêm

 Tổ trưởng bộ môn Toán - Tin

Thạc sĩ

 khiemcmt@gmail.com 

12

    Trương Thị Thanh Lam

 Giảng viên

Thạc sĩ

 thanhlam080886@gmail.com 

13

    Nguyễn Văn Mười

 Tổ trưởng
Bộ môn
GDTC-QP

Cao học

 nguyenvanmuoi1012@gmail.com 

14

    Nguyễn Hữu Nghĩa

 Giảng viên

Thạc sĩ

 huunghia71@gmail.com 

15

    Nguyễn Quyết Thắng

Giảng viên

Cao học

 winquyet@yahoo.com 

16

    Hoàng Công Thiện

Giảng viên

Thạc sĩ

 hoangcongthien1982@yahoo.com 

17

    Lương Phước Toàn

Giảng viên

 NCS

 luongphuoctoan@gmail.com 

18

    Võ Minh Trường

Giảng viên

 Thạc sĩ

 vminhtruong62@gmail.com 

Đang online: 127

Số lượt truy cập: 4594641


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0270. 3 825 903 - 3 823 657      Fax: 0270. 3 827 457

Wed master: thongmtu@gmail.com