Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyĐang online: 137

Số lượt truy cập: 5887342


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email: khoahoccoban@mtu.edu.vnTRƯỞNG KHOA

NCS. LƯƠNG HOÀNG HÊNPHÓ TRƯỞNG KHOA 
ThS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
 TẬP THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN


STT

Họ và tên


Trình độ

Email

1

Nguyễn  Đình


Cường


Thạc sĩ


nguyendinhcuong@mtu.edu.vn
2

Huỳnh  Minh


Đáng


Thạc sĩ

huynhminhdang@mtu.edu.vn
3

Trần  Quang


Đăng


Thạc sĩ

tranquangdang@mtu.edu.vn
4

Nguyễn  Thị  Anh


Đào


Thạc sĩ

nguyenthianhdao@mtu.edu.vn
5
Lê  Sĩ  Minh

Điền


Thạc sĩ

lesiminhdien@mtu.edu.vn
6


Nguyễn  Minh


Đức


Thạc sĩ

nguyenminhduc@mtu.edu.vn
7

Lương  Hoàng


Hên


NCS


lhoangh@mtu.edu.vn
8

Phan  Thị  Thanh


Hiền


Thạc sĩ

phanthithanhhien@mtu.edu.vn
9

Nguyễn  Thị  Kim


Hiếu


Thạc sĩ

nguyenthikimhieu@mtu.edu.vn
10

Nguyễn  Đức


Khiêm


Thạc sĩ

ndkhiem@mtu.edu.vn
11

Trương  Thị  Thanh


Lam


Thạc sĩ

truongthithanhlam@mtu.edu.vn
12

Nguyễn  Văn


Mười


Thạc sĩ

nguyenvanmuoi@mtu.edu.vn
13

Nguyễn  Hữu


Nghĩa


Thạc sĩ

nguyenhuunghia@mtu.edu.vn
14

Hoàng  Công


Thiện


Thạc sĩ

hoangcongthien@mtu.edu.vn
15

Nguyễn  Quyết


Thắng


Thạc sĩ

nguyenquyetthang@mtu.edu.vn
16

Lương  Phước


Toàn


NCS

luongphuoctoan@mtu.edu.vn
17

Võ  Minh


Trường


Thạc sĩ

vominhtruong@mtu.edu.vn


   ĐÀO TẠO  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  SINH VIÊN  TUYỂN SINH  
   Lịch sử phát triển  Phòng Quản lý Đào tạo  Tân sinh viên  Đại học chính quy  
   Ngành đào tạo  Phòng Khoa học và HTQT  Học bổng  Liên thông VLVH  
   Chuẩn đầu ra  Phòng Công tác chính trị SV  Hoạt động phong trào  Văn bằng 2  
   Tra cứu văn bằng  Phòng Khảo thí và ĐBCL  Cổng thông tin tín chỉ  Sau đại học  
   Thông tin Khoa học GD  Phòng Tổ chức hành chính  Thư viện ảnh  Đào tạo ngắn hạn và Cao đẳng  
     Phòng Tài chính - Kế toán  Thông tin việc làm  Nghiệp vụ xây dựng  
     Phòng Quản trị thiết bị  Bài hát MTU  
 
     Khoa Khoa học cơ bản  Biểu trưng MTU (logo)  TUYỂN SINH 2019  
     Khoa Lý luận chính trị    Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh  
     Khoa Xây dựng    Phương thức xét tuyển  
     Khoa Kiến trúc    Thi năng khiếu  
     Khoa Kinh tế    Đăng ký xét tuyển  
     Khoa Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị    Tra cứu kết quả  
     Trung tâm Bồi dưỡng NVXD và ĐTTX    
 
     Trung tâm Ngoại ngữ Tin học    Tư vấn tuyển sinh  
     Trung tâm Tư vấn Xây dựng    Hotline: (0270)3825903  
     Trung tâm Thí nghiệm XD và MT    Email : tuyensinh@mtu.edu.vn  
     Trung tâm Thông tin - Thư viện      
           


Copyright  © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Tel : (0270) 3823657, 3825903 - Fax: (0270) 3827457
Email : banbientap@mtu.edu.vn