Biểu trưng
Trường Đại học Xây dựng Miền TâyĐang online: 108

Số lượt truy cập: 5695071


KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Địa chỉ liên hệ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Tp.Vĩnh Long 
Email: khoahoccoban@mtu.edu.vnTRƯỞNG KHOA

NCS. LƯƠNG HOÀNG HÊNPHÓ TRƯỞNG KHOA 
ThS. NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
 TẬP THỂ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN


STT

Họ và tên


Trình độ

Email

1

Nguyễn  Đình


Cường


Thạc sĩ


nguyendinhcuong@mtu.edu.vn
2

Huỳnh  Minh


Đáng


Thạc sĩ

huynhminhdang@mtu.edu.vn
3

Trần  Quang


Đăng


Thạc sĩ

tranquangdang@mtu.edu.vn
4

Nguyễn  Thị  Anh


Đào


Thạc sĩ

nguyenthianhdao@mtu.edu.vn
5
Lê  Sĩ  Minh

Điền


Thạc sĩ

lesiminhdien@mtu.edu.vn
6


Nguyễn  Minh


Đức


Thạc sĩ

nguyenminhduc@mtu.edu.vn
7

Lương  Hoàng


Hên


NCS


lhoangh@mtu.edu.vn
8

Phan  Thị  Thanh


Hiền


Thạc sĩ

phanthithanhhien@mtu.edu.vn
9

Nguyễn  Thị  Kim


Hiếu


Thạc sĩ

nguyenthikimhieu@mtu.edu.vn
10

Nguyễn  Đức


Khiêm


Thạc sĩ

ndkhiem@mtu.edu.vn
11

Trương  Thị  Thanh


Lam


Thạc sĩ

truongthithanhlam@mtu.edu.vn
12

Nguyễn  Văn


Mười


Thạc sĩ

nguyenvanmuoi@mtu.edu.vn
13

Nguyễn  Hữu


Nghĩa


Thạc sĩ

nguyenhuunghia@mtu.edu.vn
14

Hoàng  Công


Thiện


Thạc sĩ

hoangcongthien@mtu.edu.vn
15

Nguyễn  Quyết


Thắng


Thạc sĩ

nguyenquyetthang@mtu.edu.vn
16

Lương  Phước


Toàn


NCS

luongphuoctoan@mtu.edu.vn
17

Võ  Minh


Trường


Thạc sĩ

vominhtruong@mtu.edu.vn

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn