Đang online: 93

Số lượt truy cập: 5789571

Văn bản
Số hiệu
Văn bản
 
 01/BC-HĐTĐHXDMT  V/v Báo cáo thành lập và hoạt động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2016-2018  
02/QĐ-HĐTĐHXDMT Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Xây dựng Miền Tây nhiệm kỳ 2016-2018
03/QĐ-HĐTĐHXDMT
Quyết định ban hành chiến lược phát triển Trường ĐHXD Miền Tây đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

 Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 - 2018

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn