Sơ đồ tổ chức
Việc tổ chức bộ máy của Ban QL dự án phải đảm bảo đủ điều kiện về năng lực theo điều 43, 44 của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/ 02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đang online: 340

Số lượt truy cập: 5444663


Copyright © 2013 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3 825 903 - 3 823 657 - 3 839 768     Fax: (0270) 3 827 457


Wedmaster: thong@mtu.edu.vn