Giám sát đường ống cấp nước HDPE D400

GIÁM SÁT ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC HDPE D400
Tên dự án: Xây dựng mở rộng hệ thống cấp nước Thành phố Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long. (Nâng công suất 25.500m3/ngày.đêm lên 35.500m3/ngày.đêm)
Tên công trình: Xây dựng mở rộng nhà máy nước Trường An và lắp đặt tuyến ống chuyển tải D200 – D400 và trụ cứu hỏa.
Hạng mục: 9a tuyến ống chuyển tải và phân phối D200 (CN+XD).
  9b tuyến ống chuyển tải và phân phối D400 (CN+XD).
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Nước Vĩnh Long.
Nhà thầu: Liên doanh Công ty TNHH thương mại xây dựng Việt L ong và Công ty TNHH Đại Phú Thịnh.
Thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Cấp thoát nước và Môi trường.
Giám sát: Trung Tâm Tư Vấn Xây Dựng – Trường ĐHXD Miền Tây.

Copyright © 2012 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Địa chỉ: Số 20B Phó Cơ Điều, Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3825 903 - 3823 657 - 3839 768     Fax: (0270) 3827 457


Wedmaster: banbientap@mtu.edu.vn